Све збирке - Књиге - Разно

Сличице из живота његовог величанства Краља Петра И. Св. 1: у спомен и славу великом краљу, оцу и ослободиоцу народном

Бркић - Маргићанин, Стеван Ј.
Нови Сад; б. и.; 1921
1921