Све збирке - Књиге - Посебна библиотека Мирослава Премруа (1871-1944) - избор

Pietro Card. Marini : 1794-1863. / reminiscenze di Mons. Niccolò Marini

Marini, Niccolò
Roma : Tipografia del cav. V. Salviucci, 1902
1902