Све збирке - Књиге - Посебна библиотека Мирослава Премруа (1871-1944) - избор

Frammenti di storia patria / G. Gortani

Gortani, Giovanni
Udine : Tipografia D. Del Bianco, 1903
1903