Све збирке - Књиге - Посебна библиотека Мирослава Премруа (1871-1944) - избор

Bandiere ed emblemi veneziani / Ricciotti Bratti

Bratti, Ricciotti
Venezia : Giusto Fuga, 1914
1914