Све збирке - Књиге - Посебна библиотека Мирослава Премруа (1871-1944) - избор

Note di viaggio nella penisola dei Balcani / di B. Orero

Orero, Baldassarre
Novara : N. Lenta, 1881
1881