Све збирке - Књиге - Јован Јовановић Змај у фонду Универзитетскe библиотеke

Dietky, kvietky, vtáčatká a rozličné zvieratká / Jovan Jovanović-Zmaj ; preložil Ján Labáth ; ilustrácie Boško Petrović

Jovanović-Zmaj, Jovan; Labáth, Ján; Petrović, Boško
Nový Sad : Bratstvo-Jednota, 1952 (Báčsky Petrovec : Kultúra)
1952