Све збирке - Књиге - Јован Јовановић Змај у фонду Универзитетскe библиотеke

Снохватице Змајовине. Св. 3

Jovanović-Zmaj, Jovan, 1833-1904
Срем. Карловци : Српска манастирска штампарија
1900