Све збирке - Књиге - Јован Јовановић Змај у фонду Универзитетскe библиотеke

Источни бисер : скупљене песме разних источних песника. 1 / од Јована Јовановића

Jovanović-Zmaj, Jovan, 1833-1904
Нови Сад : Драгутин Хинц
1861