Све збирке - Књиге - Јован Јовановић Змај у фонду Универзитетскe библиотеke

Све дојакошње песме Змај-Јована Јовановића. 1, Оригиналне

Jovanović-Zmaj, Jovan, 1833-1904
У Новом Саду : Српска народна задружна штампарија
1871