Све збирке - Књиге - Јован Јовановић Змај у фонду Универзитетскe библиотеke

Певанија Змај-Јована Јовановића : одабране целокупне умотворине у песми и прози са опширним животописом Змај-песниковим : 1849-1882

Jovanović-Zmaj, Jovan, 1833-1904
Нови Сад : Српска књижара Браће М. Поповића, 1882 (Нови Сад : Српска штампарија Дра Светозара Милетића)
1882