ИЗЛОЖБА: Нове стране књиге у 2012. години

У Универзитетској библиотеци постављена је изложбa „Нове стране књиге 2012“ на којој је изложено око три стотине иностраних издања набављених током претходне године. Изложба ће трајати до 20. априла, а све изложене публикације могуће је резервисати електронским путем.

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ из Београда је вероватно једина научна библиотека у Европи која практично читаве две деценије не располаже средствима за набавку публикација. Последње стране књиге купљене су  2007. године. Доминантни вид набавке страних књига је размена, али и она, као и попуњавање основног фонда, зависи искључиво од поклона: последњи пут су књиге намењене размени купљене давне 2004. године. Током низа година набавна делатност је опстајала захваљујући безусловном поклону из вишкова обавезног примерка, али је и он укинут крајем 2011. године.

 

Па ипак, библиотека је у току последње две године набавила скоро три хиљаде страних књига захваљујући преданом раду Одељења набавке на стварању и неговању  разгранате мреже дародаваца и сарадника у земљи и иностранству. Њима дугујемо захвалност и поштовање што у овим крајње неповољним околностима успевамо да бар делимично обнављамо фондове Библиотеке. Зато је ова изложба посвећена управо њима.

 

Каталог изложбе доступан у електронском облику на мрежним страницама Библиотеке има два дела. У првом су прикази тридесетак изабраних публикација, док се у другом се налази попис изложених публикација. За разлику од претходног каталога, објављеног пре две године, попис публикација обухвата само оне књиге које су из фонда повучене ради постављања на изложби.  Целовит списак нових страних књига са пратећим индексима ускоро ће моћи да се нађе на нашим мрежним страницама.


ПРЕУЗМИТЕ КАТАЛОГ ИЗЛОЖБЕ (.pdf)