ИЗЛОЖБА: Књиге из региона

У Универзитетској библиотеци у току летњих месеци постављена је изложбa Књиге из региона 2011-2013 на којој су представљене књиге из Босне и Херцеговине, Бугарске, Мађарске, Македоније, Румуније, Словеније, Хрватске и Црне Горе набављене у протекле две и по године.

Универзитетска библиотека «Светозар Марковић» настојала је да очува и унапреди сарадњу са сродним институцијама у региону без обзира на геополитичке промене у последње две деценије. Њени напори у том погледу били су омеђени пре свега потпуним недостатком средстава за фонд за размену, због чега је изостала квалитетна понуда репрезентативних наслова текуће издавачке продукције. Осим тога, на глобалном плану, дошло је до замирања размене као вида набавке публикација, и већина библиотека која се решила да очува своје програме размене то је учинила због традиционалне културне сарадње, и поред примамљиве једноставности куповине преко интернета. У целом региону економска криза и политичка нестабилност утицале су на редуковано финансирање свих оних делатности које немају за резултат директан профитни или политички ефекат. Тихо су се гасиле целе установе или неки њихови делови који нису успели да тај ефекат произведу, а овај процес није могао заобићи ни библиотечку делатност.

 

Показало се, међутим, да у библиотечкој струци влада колегијалност изнад политике и да се неке везе и неки модели сарадње могу саткати и у овом крајње неповољном окружењу. Број књига који пристиже у Универзитетску библиотеку из региона варира из године у годину у зависности од различитих фактора, али канали комуникације са већином старих партнера функционишу, а појављују се и нови.  Драгоцени су и поклони које примамо од издавача, институција и појединаца који нам омогућавају да фонд попунимо публикацијама које на други начин не бисмо могли да набавимо. До сада су, међутим, практично потпуно изостале донације капиталних издања финансираних од стране сваке појединачне државе које би на прави начин промовисале њихову врхунску културну и научну делатност. То исто важи и за наше програме размене, будући да и наша држава пропушта прилику да преко библиотека које су сачувале драгоцене везе у региону на сличан начин пласира највредније што наша земља има да понуди у области књижевности, науке и уметности.

 

На изложби су приказане монографске публикације из Црне Горе, Македоније, Бугарске, Румуније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније и Мађарске, набављене током периода од 2011 до данас. Пошто Универзитетска библиотека не располаже никаквим средствима за набавку књига, међу изложеним публикацијама нема ниједне купљене, већ су све добијене на поклон или путем размене. Од око девет стотина пристиглих публикација, за ову прилику је изложено трећина изабраних које репрезентују квантитет и квалитет који је могуће достићи у актуелним, крајње неповољним околностима.