ПРЕДАВАЊЕ о дигиталном потпису

У суботу, 29. марта у 12 часова у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ Драгослав Станижан, начелник Одељења за послове заштите, Управе за IT, МУП РС одржаће предавање о дигиталном потпису.

У организацији Менсе и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, Драгослав Станижан, начелник Одељења за послове заштите, Управе за IT, МУП РС, одржаће предавање о дигиталном потпису у Универзитетској библиотеци у суботу, 29. марта у 12 часова. акон тога, Сузана Топаловић из Универзитетске библиотеке представиће концепт слободног приступа образовању и масовне отворене онлајн курсеве.

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, као јавна и државна установа која је у служби Универзитета у Београду, залаже се за увођење дигиталног потписа као једноставнијег и бржег вида међубиблиотечког пословања и сарадње, који  би уоквирио читав концепт дигиталног окружења које библиотека, као библиотечко-информациони центар Универзитета, заговара. 


Према Закону о електронском потпису из 2004. године („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004), квалификовани дигитални потпис у односу на податке у електронском облику има исто правно дејство и доказну снагу као и својеручни потпис, односно својеручни потпис и печат, у односу на податке у папирном облику. Дакле, дигитални потпис је електронска замена руком писаног потписа, а не дигитална слика ручног потписа. Дигитални потпис омогућава идентификацију учесника у комуникацији и интегритет података, при чему се за проверу идентитета и интегритета користи јавни кључ садржан у дигиталном сертификату.

 

Данас када је Интернет већ изграђен као „место демократске расправе“ и када све већи број докумената изворно настаје у дигиталном облику, дигитално окружење претендује да постане кључна тачка у процесима стицања знања, информисања, пословања. Електронска документа, која по својој форми и облику не претендују да замене традиционалне носиоце информација, већ да убрзају и олакшају процес протока података, подложна су злоупотреби и захтевала су спровођење извесних безбедносних мера.

 

Једна од таквих мера јесте увођење дигиталног потписа који се користи за потврду веродостојности дигиталних информација и представља технологију чијом се применом у системима електронског пословања омогућава провера аутентичности потписника, заштита интегритета података који се преносе и непорецивост електронског потписивања дате поруке или документа. Законом о електронском потпису уређује се употреба електронског потписа у правним пословима и другим правним радњама, пословању, као и права, обавезе и одговорности у вези са електронским сертификатима, ако посебним законима није другачије одређено.