Рамон Рајхерт у Београду - Предавање у Универзитетској библиотеци ''Светозар Марковић''

Професор Рамон Рајхерт (Ramón Reichert), један од водећих светских стручњака у области дигиталне хуманистике, одржаће предавање Дигитална хуманистика: анализа дигиталне транформације знања, медија и технологије у Универзитетској библиотеци ''Светозар Марковић'' 14. маја у 13 часова у сали на спрату.


Професор Рајхерт ће говорити о историјским и техничким предусловима за настанак дигиталне хуманистике у контексту промене културно-теоријске парадигме као последице увођења аутоматизоване обраде података у хуманистичким наукама. Осим тога, Рајхерт ће објаснити теоријски оквир колаборативног стваралаштва у оквиру Дигиталне хуманистике 2.0 као последице културе умрежености која преовлађује у савременом друштву. Сажетак предавања можете прочитати овде.

Шири друштвени значај дигиталне хуманистике огледа се пре свега у њеном огромном доприносу демократизацији знања. Потребно је, међутим, разматрати и ограничења проистекла из догми насталих услед епистемолошког преокрета и дигиталне хегемоније у стварању и коришћењу података.

О предавачу:
Професор Рајхерт се на Бечком Институту за позориште, филм и теорију медија бави научном облашћу ”Нових медија”. У анализи друштвених и културних процеса он полази од историје и теорије медија. У својим истраживањима бави се, осим дигиталном хуманистиком у ужем смислу, пре свега историјом и теоријом медија за визуелно документовање, комуникацијом преко дигиталних медија, мрежним културама/културама умреженог друштва, наратологијом и естетиком интерактивног текста, теоријом нових медија, дигиталним праксама визуализације знања, епистемологијом унутар теорије медија, гуверменталитетом медија, диспозитивом рецепције, социјалним технологијама, визуелном политиком и политичком комуникацијом.

15 - 05 - 2014