Разговор о поезији са Жаком Рансијером - Улoгa пeсникa у свeту eмaнципaциje и jeднaкoсти

Нa инициjaтиву и у oргaнизaциjи Eдициje Jугoслaвиja, у субoту, 10. мaja 2014, у Унивeрзитeтскoj библиoтeци „Свeтoзaр Maркoвић” у Бeoгрaду oдржaн je рaзгoвoр o пoeзиjи и улoзи пeсникa у друштву jeднaкoсти и eмaнципaциje измeђу Жaкa Рaнсиjeрa, фрaнцускoг филoзoфa, и групe пeсникa oкупљeнe oкo сaмиздaт eдициje Caché (Taмaрa Шушкић,Урoш Кoтлajић, Бojaн Вaсић, Гoрaн Кoрунoвић, Влaдимир Taбaшeвић).

У рaзгoвoру су учeствoвaли и Ивaнa Moмчилoвић, Вeснa Бjeдoв и Ђoрђe Бaлмaзoвић из Eдициje Jугoслaвиja и Биљaнa Aндoнoвскa, прoучaвaтeљкa нaдрeaлизмa, кao и слoвeнaчки пeсник и истoричaр умeтнoсти Mиклaвж Кoмeљ (пoсрeдствoм пoслaтих питaњa), Дaниjeл Рaнсиjeр (Daniele Rancière). Из Унивeрзитeтскe библиoтeкe били су присутни прoф. др Aлeксaндaр Jeркoв и Србислaвa Шaхoвић. Рaзгoвoр ћe бити oбjaвљeн у издaњу Eдициje Jугoслaвиja, a у сaрaдњи сa eдициjoм Caché.

Питaњa сaврeмeнe пoeзиje дo сaдa углaвнoм нису билa прeдмeт Рaнсиjeрoвoг интeрeсoвaњa, тaкo дa je oвo биo први пут дa сe Рaнсиjeр срeo сa групoм сaврeмeних пeсникa и рaзгoвaрao сa њимa o пoeзиjи.


Едиција Југославија даје предност ауторима који су умели да раздвоје сјај мртве звезде од истинског блеска, чак и када је све упућивало на супротно. Посвећена је мислиоцима једнакости и еманципације, југословенским надреалистима као и песницима, мислиоцима који су на њиховом трагу. 

Премијерно је објавила Метода једнакости: политика и поетика, књигу у којој су три текста, Метода једнакости: политика и поетика и Да ли је време еманципације прошло су транскрипти Рансијерових излагања одржаних 2010. године у Београду, Загребу и Љубљани, а „Лекција” или несврстани стил Рансијера је текст уредништва Едиције Југославија
Жак Рансијер (Jacques Rancière)


Рођен 1940. у Алжиру, завршио École Normale Supérieure у Паризу, а скренуо је на себе пажњу најпре као коаутор дела Како читати Капитал са филозофом марксистом Лујем Алтисером (Louis Althusser), са којим се разишао за време студентске побуне 1968. године. На позив Мишела Фукоа (Michel Foucalt) је прешао на нови експериментални Универзитет у Венсену, који је почетком осамдесетих пресељен у париско предграђе Сен Дени (Pariz-VIII), где је радио до одласка у пензију средином деведсетих година 20. века. 


Исцрпне податке о Рансијеру, библиографију и обиље линкова, можете наћи на сајту European Graduate School у Saas-Fee-ju (Швајцарска) где предаје.


Жак Рансијер је на другој југословенској турнеји, под именом „Политика времена”. У Скопљу је, 6. маја, одржао предавање „Време, нарација, политика”, а у Новом Саду, 8. маја, „Нови осврт на модерност”. Његово гостовање организовали су Едиција Југославија, Институт за општествени и хуманистички науки из Скопља и Студентски културни центар Нови Сад.


Нaчин нa кojи сe oвa групa пeсникa пojaвљуje нa књижeвнoj сцeни свojим читaњимa, књигaмa, пoeзиjoм и издaвaчким прaксaмa мoгућe je aртикулисaти и пoближe oбjaснити прeкo Рaнсиjeрoвe тeзe o Пoдeли чулнoг, или oним штo je у сaмoм рaзгoвoру сa члaнoвимa групe Жaк Рaнсиjeр нaзвao свojeврснoм бeзидeнтитeтскoм, aнoнимнoм пoлитикoм књижeвнoсти.
O мoгућим прeклaпaњимa приступa пoeзиjи кojи je присутaн у прaксaмa oвe пeсничкe групe и Рaнсиjeрoвe aртикулaциje пoлитичкo-eстeтских питaњa oпширниje ћe бити рeчи нa стрaницaмa сajтa Eдициje Jугoслaвиja.

 


Тамара Шушкић (1981) Објављене збирке: Slika jedne slagalice (2001), Private Show (2005), Road and Family Songs (caché 2012).Са Аном Сеферовић и Тањом Марковић коауторка је драме Diskretne žene, dekorativno dete, danska doga (2008) и драме Plovidba (2009).


 

a sad se pretvorih u zver u zver nisi ti zver kazu da sam mašina šraf klipnjača remen pumpa pokvarena pumpa nepopravljivo pokvarena pumpa pseto majmun slinavi kamen skamenjeni plastična ruka u plastičnoj kesi plastična ruka sa spojenim prstima u stegama u loncu u gipsu zakržljala do klupka dlaka nista vise dolaze kutije veće od mene pas i macka igraju kolo besni mučenik mora da spusti kese mora da spusti kese mora da spusti kese predvecerje pocinje da oseca pocinje da se oseca pocinje da se ne seca decaci u poljima ne mare za vreme bacaju se u reke da osvoje krst decaci u poljima jure ludaka dave ga golim rukama i spaljuju njegovo telo na obali reke decaci u poljima jure burzuje skidaju glave svojim neprijateljima i njihovoj vernoj braci decaci u poljima skupljaju grane i ruzmarin prave zamke za devojke decaci u poljima jure bogatasa pa ga teraju da povadi sve zlatne zube koje ce prodati na pijaci decaci u poljima nicega se ne secaju prodaju svoje pretke jer su obuzeti tugom mesto iza brda u brdima stenoviti proplanak sa gologuzim decacima silovito se izvijaju u vazduhu raspaljeni od padanja decaci se propinju propinju propinju a psi kidisu raspaljeni od padanja a decaci se cede na obali raspaljeni od padanja a psi se sudaraju raspaljeni od padanja a decaci goli ko pistolji raspaljeni od padanja a psi se pare raspaljeni od padanja a decaci pokazuju vilice i mišice raspaljeni od padanja a psi bljuju vatru raspaljeni od padanja a decaci gutaju vatru raspaljeni od padanja a psi nabijaju carsave na glave raspaljeni od padanja a decaci polako teku, polako polako, skoro nepomicno, ponekad unazad raspaljeni od padanja mesto je veliko raspaljeno od padanja decaci padaju raspaljeni od padanja psi padaju raspaljeni od padanja mesto se odmice guta sve sto se zasadi sve sto se zakopa nesto se dogodilo ali sta drugaciji sam ja ili tvar u kojoj sam se okupao

 


Урош Котлајић (1982) Објављене збирке: Iris (2008), Poslednji gran žete velike Ane Andrejevne (2010), Pesme (caché 2011), Soneti o rupama i Priče o sili (caché 2012); knjiga bez naslova (caché 2013).


***  

Нису носили ништа, испод кошуља, остале
су да висе са леђа ситне сасушене травке, ситне
иглице клеке, ситне гранчице и ситне сасушене
травке, на бутинама и на грудима, трава је била
оштра и забадала се у табане, носили са собом
даље, поред оборене полице остале су да леже
разбацане књиге, на трави, испод велике липе у
сенци лежали су уморни купачи. 

Дан је био врео и они нису кренули никуда,
њихове торбе су празне, на њиховим раменима
нису неосунчани бели трагови од ранаца, преко
њихових уста нису завоји из прошле сезоне из
њихових уста не вире, испод њихових зуба суве
жуте травке, њихове груди су пуне сада, бели,
спавали у купеима искривљени, био је остао град
иза, на раменима, једни другима, остајао све
даље и даље, све мање град и све више пожар
сада вирили кроз отворене прозоре, са дугачком
косом и са рукама, дугачак црни дим који је
избијао, који се савијао и пратио их, њихове
линије, косу, уста, гласове и смех који су
остављали.

 

Бојан Васић (1985) Објављене збирке: Срча (2009), Tomato (caché 2011), Ictus (caché 2012), 13 (caché 2013). 


I (ELVIS U KOREJI)


Palatali kušnji, ti crveno
dugme, otpočinje drugi
dolazak, mučenje, koje
se rađa, trajanja bez potrebe.


Ime oteklo niz prvomajske
pande, nebo bez papirnih
straža. Preklapaju se ti
užasi sa šumskim mirom puta.


Klate se zubi grada. U podne.
Magla od pečurki ljudske
supe, i martovi, i mrak.


Trideset srebrnih poverenja,
zvona traju vekovima –
kako to da sada ostajem sam?


Горан Коруновић (1978) Објављене збирке: Gostoprimstva (2011), Река каишева (2012), Crvena planeta (caché 2014). Објавио је књигу компаратистичких огледа Литература и опасност (Službeni glasnik, 2013).


Crvena planeta (odlomak)


na crvenoj planeti postoji prazna koliba. prozori gledaju na mesečastu šumu. nema teleskopa. lokvanji zrače gojaznim žabama. njihovo toplokrvno mleko je u frižideru. u prostoriji su i stenovite viljuške. kolibu su sagradili zidari i otopili se kada je sunce izašlo. mesto je mirno. ponekad nadleće lisnati orao ili se zapali senka. grive srna su vetrovite. njive ispeglane nekadašnjim lađama. iza predela hodaju kanjoni. ako neko peva, to je zato jer ga zrak podstiče. mračno je, ali se zemlja ne vidi. nema teleskopa. nema ljudi


Владимир Табашевић (1986) Објављене збирке: Коагулум (2010), Tragus (caché 2011), Kundak (caché 2012); Hrvatski kundak (caché 2014).


***
Pijan on, batrga se u utrobi noja, šuma manipuliše ježevima, ide olio i gijom apoliner, to smo ja i golo dete pre nego što nas je neko gurnuo u to nadanje da će se sve lepo završiti i da ćemo u top i ja i vi staviti tuđe meso i komadić hleba nasušni, a u ofsajd zamku jernej kopitara, i Jul, otresi tlak, otresi tlak, to, mama, omami me, mama, prvo svoj rep prospi ko medeno srce, onda se uhvati u koštac sa mnom, čekiraj se tamo daleko u srbiji koja se u sebi međi šljivama, koja inače oštro pliva, između tela i peraja suv je njen poslednji kraul, sa jednim velikim zezanjem umesto nas , zmija na mestu stoji naopako, rasteraj mačke sa jebišta, dok nada kuva kafu kolektivcima, pišaju još uvek čitko po rakovici krv, nešto će da pukne uskoro, neki mokar peškir o leđa vremena,   trebalo bi da se predam toj reci, psima i kenti, kad počne, na njenom bobu zapaliti sreću neko mora, kad počne


Биљана Андоновска (1981). Ради на Институту за књижевност и уметност. Бави се теоријом књижевности и истраживањем надреализма и авангарде. Преводи савремену македонску књижевност и пише књижевну критику.


Препоручујемо:


http://ranciere.blogspot.com/?view=flipcard


13 - 05 - 2014