All collections - Books - Miscellaneous

Novi zakon o crkvenim vlastima u kralj. Srbiji

Dučić, Nićifor
Beograd; b. i.; 1890
1890