All collections - Books - Miroslav Premru's (1871-1944) special library - selection

Političeskaя sudьba Konstantinopolя, balkanskihъ narodovъ i otnošenіe ihъ kъ Rossіi i zapadno-evropeйskimъ gosudarstvamъ / sostavilъ D-rъ I. Tamamševъ, po svoemu sočinenію, izdannomu vъ 1887 godu vъ Vѣnѣ, "Der Kampf um Constantinopel" (borьba izъ-za Konstantinopolя)

Tamamšev, I.
S.-Peterburgъ : Tipografія I. N. Skorohodova, 1887
1887