Promocija knjige Snabdevanje naučnim dokumentima u Srbiji

U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banjaluci, 13. maja 2013. održana je promocija knjige Snabdevanje naučnim dokumentima u Srbiji. O knjizi, kao i o novim trendovima u delatnosti snabdevanja naučnim dokumentima, posebno otvorenom pristupu, pregovorima sa izdavačima i direktnoj konekciji korisnika sa izvorima informacija, razgovarali su autor, Aleksandra Pavlović i kolege fakultetskih biblioteka i NUBRS u Banjaluci.

Dr Aleksandra Pavlović autor je više naučnih radova posvećenih pitanjima intelektualne svojine u digitalnom okruženju, posebno u djelatnostima snabdijevanja naučnim dokumentima kao i srpske književnosti XVIII i XIX vijeka. Sa dr Aleksandrom Pavlović Biblioteka na polju međubibliotečke pozajmice više od deset godina ima izvanrednu saradnju i svakodnevnu pomoć u nabavci građe koja je potrebna našim korisnicima.


Preuzeto sa www.nub.rs.
13 - 05 - 2013