Proročišta

U Umetničkom centru UBSM je od 28. januara 2014. otvorena izložba slika i crteža Bratislava Radovanovića "Proročišta".Proročišta
Bratislav Radovanović

Proročišta, od onih najpoznatijih, Delfijskog preko Maslinove gore, bila su mesta na kojima je objavljivana volja bogova, sa kojih su davani saveti i predviđana budućnost. Da li tako shvatiti i ciklus radova okupljenih pod zajedničkim naslovom "Proročišta"? Pokušaj da se u hipermodernizovanom društvu, sa izmešanim virtuelnim i stvarnim, predvidi šta nas čeka? Ili, pak, smišljena i diskretno postavljana strategija zavođenja posmatrača, kako bi se prikazalo da su vrednosti, etičke, proročke, Božje, ljudske, samo zaturene i da ih treba ponovo pronaći. Ili je to možda post-post-moderno čitanje arhetipskih mitova, ironijsko sagledavanje prošlosti iz nove paradigme, obojene našim vremenom. Nema više ideja, nema više vrednosti, istorija se završila, ničega za čim vredi postradati, kažu apologete novog vremena. Ili je to možda…

Upravo neodredivost, neopisivost, nemogućnost jednostavnog tumačenja karakteriše ove radove. Polazeći od eksplicitno apostrofiranih mitova, dekonstruišući ih, a onda ponovo sastavljajući u nove naracije, svaki rad teži da saopšti da se vremena menjaju, menjaju se ljudi, sve se menja. Ili gotovo sve: jer poruka je da se vrednosti ne menjaju. Ma koliko se trudili, ma koliko virtuelizovali stvarnost, one ostaju. Da bi održale svet.

Bratislav Radovanović

Rođen 1972. godine u Skoplju.

Diplomirao na grafičkom odseku Fakulteta umetnosti u Prištini 1997.godine, u klasi profesora Zorana Jovanovića Dobrotina. Magistrirao na istom fakultetu 2002. godine. Od 1998. do 2004.radi kao asistent na Fakultetu umetnosti u Prištini. Član ULUS-a od 1998.

Živi i radi u Beogradu.

Dok se razmišljate da li da posetite izložbu predlažemo Vam da slušate