Konkurs za izbor direktora

Univerzitetska biblioteka «Svetozar Marković» iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra br. 71 raspisuje: K O N K U R S Za izbor D I R E K T O R A Univerzitetske biblioteke «Svetozar Marković» u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 71, sa mandatom od 4 godine.


Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju, pored opštih uslova propisanih Zakonom, su sledeći:

  • da je profesor univerziteta, ili doktor nauka, ili istaknuti radnik u oblasti kulture, bibliotekarstva ili nauke
  • da poznaje poslove i probleme bibliotečko-informacione delatnosti.

Zainteresovani kandidati mogu poslati prijave, CV i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu:

Univerzitetska biblioteka «Svetozar Marković» Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 71 sa naznakom  «ZA KONKURS».

Datum:
03.09.2012.