Doprinos Srbije evropskoj nauci i kulturi – nekad i sad

U Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković" u četvrtak, 07. maja 2009. održana je tribina „Doprinos Srbije evropskoj nauci i kulturi – nekad i sad“.


Izlaganja su imali : 

Dušan Teodorović, prorektor Univerziteta u Beogradu
Aleksandar Kovačević, ekonomista 
Prof. Aleksandar Petrović, Filološki fakultet, Kragujevac