Sve zbirke - Knjige - Razno

Pred kojom vlašću odgovaraju narodni poslanici i senatori za dela izvršena pri obavljanju mandata

Kostić, Lazo M.
Beograd; Štamparija "Napredak"; 1938
1938