Sve zbirke - Knjige - Posebna biblioteka Miroslava Premrua (1871-1944) - izbor

Vladenія turokъ na materikѣ Evropы sъ 1700 po 1879 godъ : sъ priloženіemъ 15 kartъ i tablicы / sostavilъ po dogovoramъ I. Strѣlьbickій Generalьnago Štaba polkovnikъ

Strel'bickij, Ivan Afanas'evič
S.-Peterburgъ : Tіpografія Trenke i Fюsno, 1879
1879