Sve zbirke - Knjige - Posebna biblioteka Miroslava Premrua (1871-1944) - izbor

Dva pohoda za Balkanы : sъ teatra voйnы 1877-78. / kn. L. V. Šahovskago

Šahovskoj, Lev Vladimirovič
Moskva : Vъ Universitetskoй tipografіi (M. Katkovъ), 1878
1878