Sve zbirke - Knjige - Posebna biblioteka Miroslava Premrua (1871-1944) - izbor

Sanъ-Stefano i Konstantinopolь vъ fevralѣ 1878 g. / očerki i zamѣtki knяzя V. D. Dabiža

Dabiža, Vasilij Dmitrievič
S.-Peterburgъ : Tipografія V. S. Balaševa, 1888
1888