Dodeljene godišnje nagrade Zadužbine Nikole Spasića

U četvrtak, 22. decembra 2011. godine, u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković" Zadužbina Nikole Spasića dodelila je plakete i novčane nagrade najboljim studentima Medicinskog i Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nastavljajući višegodišnju tradiciju Zadužbina je nagradila 11 studenata plaketama i novčanim nagradama.