IZLOŽBA Stvarnost u ogledalu

U Umetničkom centru Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ do 31. 03. biti otvorena je izložba umetičke grupe C4 „Stvarnost u ogledalu". Članovi grupe C4 su šestorica umetnika mlađe generacije Marko Stajić, Aleksandar Branković, Aleksandar Todorović, Milan Nenezić, Miloš Đorđević i Vuk Vučković.

Izložba ima za cilj da predstavi umetnike koji stvaraju inspirisani stvarnošću koja ih okružuje (političkom,  društvenom i vremenskom) i koju svojim postojanjem i umetničkim radom na kraju i oblikuju.


Osnovna zajednička karakteristika svih radova na ovoj izložbi jeste kritika društvenih pojava koje umetnici obrađuju. Budući da se svaki umetnik bavi konkretnom društvenom pojavom, njihovi radovi, skupljeni na jednom mestu, pružaju mnogo širu i zaokruženiju sliku savremenog društva. Takođe, grupisani radovi jače deluju na posmatrače, jer ih kroz jasnu kritiku i identifikovanje raznih pojava motivišu da nešto promene na ličnom planu, bilo kroz direktnu promenu ponašanja, bilo kroz promenu svesti o određenim problemima, čineći da budu otvoreniji za drugačija i bolja rešenja od onih na koja su navikli. Radovi ovih umetnika, stvaranih godinama u okvirima razrađenih poetika, predstavljaju ogledalo u kome se ogleda stvarnost, sa svim svojim problemima i nedostacima, pri čemu cilj nije samo puko identifikovanje i opisivanje problema, već transformacija svesti i ponašanja posmatrača, a samim tim i društva u celini.

               

Otud je i nastala potreba za udruženim delovanjem. Ono je jedan od načina da se odgovori na ogromni korpus društveno-političkih izazova koji su stavljeni pred svaki pokušaj umetničkog aktivizma. Kao rezultat međusobnog prepoznavanja umetnika i njihove želje da generišu kritički potencijal, koji će imati društveni uticaj, koncept udruženog rada se suprotstavlja vladajućem modelu razvoja individualnih karijera umetnika. Zatim, takvo delovanje ohrabruje – ne samo umetnike i druge profesionalce u kulturi, nego i publiku jer uspostavlja konsenzus o određenim problemima u društvu. Paradoksalno, izgradnja a ne rušenje sistema vrednosti danas predstavlja aktivizam. Profesionalno udruživanje otklanja osećanje nemoći pojedinaca da utiču na dominantne, a izrazito nepovoljne društveno-političke okolnosti. Značaj umetničkog rada danas ogleda se, pored ostalog,  u obradi savremenih tema koje su vezane za društvo, kulturu i/ili umetnost. Samim tim, ovakve akcije udruživanja i umetničkog delovanja koje postižu javnu vidljivost i koje postavljaju važna društvena pitanja, te dovode u vezu različite kulturne identitete, predstavljaju važan doprinos razvoju kritičke misli i uspostavljanju društvenog dijaloga.


Iako radovi svih ovih autora na prvi pogled zrače određenom dozom pesimizma, osude i kritičkog pogleda na svet, krajnja svrha im je promena nabolje i optimizam, vera u bolje sutra kroz pozitivnu transformaciju svesti posmatrača, a samim tim i društva.

12 - 03 - 2014