LETNjI RASPORED RADA SA KORISNICIMA

Od 7. jula do 31. avgusta 2014. godine Biblioteka će raditi sa korisnicima prema sledećem rasporedu:

1. SLUŽBA UPISA I POZAJMICE

 

Od 7. jula 2014. do 1. septembra 2014.

Radno vreme: 8–14 časova

Upis i poručivanje publikacija: 8–13 časova

Preuzimanje publikacija: 8–13.30 časova

 

2. STUDENTSKE ČITAONICE – velika i mala sala


Od 7. jula 2014. do 24. jula 2014.

Radno vreme: 8–20 časova

 

Od 25. jula 2014. do 18. avgusta 2014. Studentska čitaonica (velika sala) radiće od 8 do 14 časova, dok Studentska čitaonica (mala sala) neće raditi.


Od 18. avgusta 2014. do 1. septembra 2014. Studentska čitaonica (velika i mala sala) radiće od 8 do 20 časova.

 

3. PROFESORSKA ČITAONICA


Od 14. jula 2014. do 1. septembra 2014. Profesorska čitaonica neće raditi sa korisnicima.


4. KOPIRNICA


Od 7. jula 2014. do 1. septembra 2014.

Radno vreme: 8–14 časova