Mihajlo Pupin -Touching the hot spots of life

Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković“ i manifestacija “Mihajlo Pupin -Touching the hot spots of life” od 14. aprila do 14. maja, u Biblioteci grada Beograda.