Све збирке - Књиге - Разно

Нови закон о црквеним властима у краљ. Србији

Дучић, Нићифор
Београд; б. и.; 1890
1890