Све збирке - Књиге - Посебна библиотека Мирослава Премруа (1871-1944) - избор

La storia di Trieste / raccontata ai giovanetti da Jacopo Cavalli

Cavalli, Jacopo
Trieste : B. Appolonio, 1877
1877