Све збирке - Књиге - Посебна библиотека Мирослава Премруа (1871-1944) - избор

Lettere giuliane : per la storia dell'italianità nostra / Matteo Giulio Bartoli

Bartoli, Matteo Giulio
Capodistria : Tipografia Cobol-Priora, 1903
1903