РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ 13. И 14. ЈАНУАРА 2014. ГОДИНЕ

Радно време читаоница: од 8 до 20 часова. Реверси се примају до 13,00 часова, а књиге се издају до 13,30 часова.