Конкурс на место директора

Университетская библиотека "Светозар Маркович" в Белграде, Бульвар короля Александра, дом 71, объявляет КОНКУРС на место ДИРЕКТОРА Университетской библиотеки "Светозар Маркович"в Белграде, Бульвар короля Александра, дом 71, со сроком работы на 4 года.

Услови које кандидати треба да испуњавају, поред општих услова прописаних Законом, су следећи:

  • да је професор универзитета, или доктор наука, или истакнути радник у области културе, библиотекарства или науке
  • да познаје послове и проблеме библиотечко-информационе делатности.

Заинтересовани кандидати могу послати пријаве, CV и доказе о испуњавању услова конкурса у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресу:

Унивeрзитетска библиотека «Светозар Марковић» Београд, Булевар краља Александра бр. 71 са назнаком  «ЗА КОНКУРС».

Датум:
03.09.2012.