ВЫСТАВКА: Материалы в номерах - линии полета

В Художественном центре Университетской библиотеки "Светозар Маркович" 31. мая открыта выставка "МАТЕРИАЛЫ В НОМЕРАХ - ЛИНИИ ПОЛЕТА"

КУРАТОР ИЗЛОЖБЕ : ДРАГАНА ВАСИЉЕВИЋ ТОМИЋ


АУТОРИ ИЗЛОЖБЕ: ДРАГАНА ЋИРИЋ, МИЛАН КАТИЋА И РАСТКО МАЗИЋ


„Ради се о просторној инсталацији која је чак видљива и у категорији проширеног медија архитектонског цртежа, а њена основна одлика је да се тиме испитује капацитет изабране архитектонске ситуације у којој је пројектовани бескрај дигиталног света ентеријерски кодиран. Овакво растезање размере унутар архитектонског пројектовања дозвољава променљивост перцепције и индивидуалност тумачења. Изазване разлике преносе се у несумљиви просторни оквир инсталације, а питање лепоте одвоја из свере помешаности утицаја задатог и просторног и програмског контекста. Структуралност инсталације прераста у кључ за структуирање и простора у којем је пројектована, или за које је пројектована, а ослобођеност граница актуелизује се у помешаности облика и његових по њој палих сенки. Тиме реална материјалност бива искључена из првог плана анализе, док се отварањем перцепције по дубини простора отвара и могућност за синтезу његове реалне дисперзије.”


OMNIA IN NUMERO ET MENSURA
др Владимир Миленковић, доцент
Универзитет у Београду - Архитектонски факултет
Архитектонски факултет у сарадњи са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић”, спонзор излозбе ИКС.Изложба ће отворена до 15. јуна.

02 - 06 - 2014