>>>
http://resolve.arhiva.unilib.rs/URL/108/
http://resolve.arhiva.unilib.rs/URL/108/
Филозофија права и опште науке о праву