>>>
http://resolve.arhiva.unilib.rs/URL/112/
http://resolve.arhiva.unilib.rs/URL/112/
Нови закон о црквеним властима у краљ. Србији