Све збирке - Књиге - Јован Јовановић Змај у фонду Универзитетскe библиотеke

Ђулићи увеоци : песме Змај-Ј. Јовановића

Јовановић-Змај, Јован
У Новоме Саду : Браћа М. Поповића, 1882 (у Новоме Саду : Српска штампарија С. Милетића)
1882