Све збирке - Књиге - Јован Јовановић Змај у фонду Универзитетскe библиотеke

Песме Мирза-Шафије : већином по Боденстету / од Јована Јовановића

Jovanović-Zmaj, Jovan, 1833-1904
Беч : на свет издао Ђорђе Рајковић, (Беч : штампарија Јерменскога манастира)
1871