Изложба цртежа

У Уметничком центру Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” од 01. јула је отворена Изложба цртежа проистекла из сараде Факултета ликовних уметности у Београду и Уметничког центра Библиотеке. На изложби су представљени радови Стефана Љумова, Немање Симића и Николије Тубић.

Радове троје студената Факултета ликовних уметности који се интензивно баве цртањем, повезује заједничко интересовање за човека и оно што га окружује.
У својим цртежима, они преиспитују сопствено ауторско, социјално и емоционално стање. Ова изложба приказује специфично разматрање млађе генерације у данашњем времену и савременом друштву.

Николија Тубић разматра сопствени портрет као типски и универзални.

 Стефан Љумов проналази дискретне и неприметне моменте свакодневног које деликатно бележи тушем. Немања Симић енергично црта и види тренутке из градског окружења, али и оне из живота факултета.

Радови су настали у току школске 2013-14 гордине, током ваншколских активности и одраз су персоналних интересовања.01 - 07 - 2014