Svečano otvaranje Centra za studente sa hendikepom u zgradi Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković''

U četvrtak, 20. marta 2008. godine, u 12 časova u prostorijama novoosnovanog Centra koje se nalaze u zgradi Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" svečano je otvoren Univerzitetski centar za studente sa hendikepom.

Na inicijativu Udruženja studenata sa hendikepom Univerzitet u Beogradu osnovao je Centar uz veliku podršku kompanije Telenor. Ovo je prvi centar ovog tipa u regionu. Univerzitet u Beogradu je još jednom pokazao da je jedan od lidera na polju poboljšanja položaja studenata sa hendikepom u Srbiji. Osnovni zadatak centra je pružanje podrške studentima sa hendikepom kako bi im bile obezbeđene jednake mogućnosti za kvalitetno obrazovanje.