Sve zbirke - Knjige - Razno

Sličice iz života njegovog veličanstva Kralja Petra I. Sv. 1: u spomen i slavu velikom kralju, ocu i oslobodiocu narodnom

Brkić - Margićanin, Stevan J.
Novi Sad; b. i.; 1921
1921