Камень в архитектуре и искусстве

В художественном центре Университетской библиотеки "Светозар Маркович" будут предсдтавлены мозаичные рабоеы, скульптуры и архитектурные проекты художников из Сербии, Хорватии и Македонии, получившие премии на Второй международной выставке "Камень в архитектуре и искусстве" в Крагуеваце, организованной Ассоциацией Камень Сербии и Каменной студии; а также и другие работы выдающихся художников.


На Другој међународној изложби „Камен у архитектури и уметности“ 2013. године која ће се одржати од 18. фебруара. до 5. марта у Уметничком центру Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у организацији Камене колоније, биће представљени мозаици, скулптуре и архитектонски пројекти стваралаца из Србије, Хрватске и Македоније награђених на другој међународној изложби „Камен у архитектури и уметности“ у Крагујевцу и учесника ранијих изложби у организацији удружења Камен Србије и Камена колонија.

Концепт изложбе као места сусрета уметника, критичара и публике, заснива се на представљању различитих уметничких израза који кроз своју креацију повезују наслеђе са савременим и научним приступом у размишљању и обради камена кроз векове. Тако се постигла фина синергија радова већ афирмисаних уметника и аутора млађе генерације, а отворила су се врата и онима који тек завршавају студије уметности и налазе се на почетку каријере. Остварења делују оптимистички и представљају својствену одбрану традиционалних ликовних образаца.

На изложби ће бити приказани сви награђени радови на колонијама, а селекцију осталих радова ће обавити проф. Мирослав Лазовић (факултет примењених уметности, Београд), Милена Белензада (ФИЛУМ, Крагујевац), проф. Владан Мартиновић (Висока школа за дизајн камена, Аранђеловац), проф. Милун Гарчевић (АЛУ Загреб) и Зоран Ђајић (Удружење Камена колонија).

У оквиру изложбе „Камен у архитектури и уметности“ одржаће се предавања о камену као материјалу у грађевинарству, архитектури и уметности под називом „Хармонија природе и духовности у камену“. Ова предавања предочавају неопходност споја науке и уметности. Уводно предавање „Употреба камена у архитектури и уметности“ одржаће дипл. инж. геологије Зоран Ђајић. О теми „Порекло боје у седиментима“ говориће проф. Небојша Васић, редовни професор Рударско-геолошког факултета. Тема предавања проф. Мирослава Лазовића биће „Технике израде мозаика“ а проф. Владана Мартиновића „Егзогене промене стенске масе и ликовна поетика у камену“.

Задовољством нам је да изложимо и прошлогодишње награђене радове. Жири у саставу:
др Владан Мартиновић, Раде Првуловић, Рада Првуловић и Зоран Ђајић
доделио је следеће награде:

Изложба мозаика:
Прва награда
Борислав Њежић

Колонија мозаика:
Прва награда
Снежана Ђакановић
Друга награда
Весна Цветић
Трећа награда
Наташа Димитријевић

Изложба скулптура:
Прва награда
Петар Ђурић

Колонија скулптура:
Прва награда
Иван Јеремић
Друга награда
Никола Матовић
Трећа награда
Горан Девлић

Архитектонски пројекти :
Прва награда
Студио „С“
Друга награда
Студио „Оff“

Посебна награда за неговање старих заната:
Иван Ђорђевић Радионица „Клесар“

Остали учесници изложбе су:
Наташа Димитријевић
Михаило Стошовић
Пеђа Тодоровић
Снежана Бекрић
Весна Каракаш
Снежана Ђаконовић
Оливера Николић
Петар Вујошевић
Милена Белензада
Милена Виторовић
Љиља Ривић
Јелица Вуковић
Бисенија Терешченко
Бора Њежић
Данило Маринковић
Катарина Рогановић
Маја Ђуровић
Гордана Јовановић
Татјана Бендераћ Вучићевић
Стефан Станчић


Информације о претходној изложби можете погледати на адреси Уметничког центра
http://arhiva.unilib.rs/cirilica/vest/114/izlozba-kamen-u-arhitekturi-i-umetnosti

Дигиталну верзију каталога можете прелистати на
http://issuu.com/umetnickicentarubsm/docs/kamen_katalog_unilib